top of page

Kjøpsbetingelser

LEIEAVTALE FOR BOBILPARKERING

Partene:

Dette dokumentet utgjør en leieavtale (heretter referert til som "Avtalen") mellom følgende parter: Vikevåg Eiendom 917 190 887 og leietaker (fyll ut under)
 

Utleier:

Vikevåg Eiendom AS

Adresse: Daleveien 93, 4150 Rennesøy

Telefon 1: 916 93 802
Telefon 2: 959 04 004

Objekt:
Gjenstand for denne avtalen er leie av parkeringsplass for bobil på Rennesøy Bobilhotell (heretter referert til som "Bobilhotellet"). 

Parkeringen er plassert på adressen til Bobilhotellet.

Avtalevilkår:
 

 1. Leieperiode:
  Leieperioden starter den 1. etter signeringsdato og bekreftelse fra utleier. Leieperioden er på 12 måneder om gangen.
   

 2. Tilgang og Kode:
  Leietaker får tilgang til tildelte bobilparkering døgnet rundt, alle dager i året (24/7/365). Leietaker vil motta en kode som gir tilgang til dør og port til Bobilhotellet.
   

 3. Oppsigelse:
  Leietaker kan si opp avtalen senest 3 måneder før avtaleperiodens utløp. Hvis oppsigelse ikke mottas innen fristen, vil avtalen automatisk fornyes for en ny 12-måneders periode, og leietaker vil bli fakturert for dette.
   

 4. Betalingsbetingelser:
  Leietaker skal betale en årlig leiesum for leie av bobilparkeringen etter størrelse på bobilen. Betalingen skal skje årlig i forkant, og innen første avtalemåned.
   

 5. Bobilinformasjon:
  Leietaker skal oppgi registreringsnummer og annen nødvendig informasjon om bobilen som skal parkeres på plassen. Plassen er bundet opp mot den spesifikke bobilen, og det er ikke tillatt å parkere andre kjøretøy på plassen.
   

 6. Fremleie og Utlån:
  Det er ikke tillatt for leietaker å fremleie eller låne ut bobilparkeringen til andre bobiler eller tredjeparter.
   

 7. Sikkerhet og Ansvar:
  Utleier, Vikevåg Eiendom AS, er ikke ansvarlig for hærverk, tyveri eller skade på bobilen eller eiendelene som oppstår på Bobilhotellets område. Vedlikehold og reparasjoner utøves ikke i lokalet.
  Ved parkering skal
  - Batteri frakobles
  - Propantanker fjernes
  - Bensintanker tømmes og settes i luftestilling
   

 8. Bruk og betaling av strøm
  Alle leietakere får dedikert strømuttak og egen strømmåler. Utleier fakturerer forbruk etterskuddsvis.
   

Signaturer:

Bestilling av bobilparkering skjer gjennom utfylling av skjemabestilling på www.rennesoybobilhotell.no/bestilling og bekreftet av utleier. Bestilling er ikke godkjent før utleier har bekreftet og tildelt plass.

Ved signering av denne avtalen er begge parter enige om å overholde de angitte vilkårene og betingelsene for leie av bobilparkering hos Rennesøy Bobilhotell som også er nevnt på www.rennesoybobilhotell.no/kjopsbetingelser 

bottom of page